1. عاطفه آخوندزادگان فهرجی , محمودرضا گلزاریان , شخیص تنشهای محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
 2. محمودرضا گلزاریان , نرگس قانعی قوشخانه , مجتبی ممرآبادی , بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
 3. ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
 4. محمودرضا گلزاریان , سجاد مهنان , فاطمه کاظمی , ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روشهای پردازش تصویر , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
 5. مهران صادقی دلویی , محمودرضا گلزاریان , ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
 6. شهریار شکری , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , معصومه بحرینی , مروری جامع بر پیل سوختی میکروبی و پیل سوختی میکروبی گیاهی , دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
 7. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 8. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , مجتبی ممرآبادی , شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 9. محمودرضا گلزاریان , ریحانه پاکدل , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 10. محمدرضا باقری , محمودرضا گلزاریان , محمدحسن راشد محصل , شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 11. شایسته امینی , محمودرضا گلزاریان , شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 12. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر روش های تشخیص و دفع حشرات و آفات در فرآیند های پس از برداشت محصولات کشاورزی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 13. اذر خدابخشی کولایی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر سیستم های هوایی بدون سرنشین(UAS) و کاربرد آن در کشاورزی دقیق , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 14. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین آق خانی , بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 15. فائزه عابدینی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , پریسا طاهری , تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 16. معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی , مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 17. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند های کشاورزی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 18. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 19. ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر , دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
 20. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , سعید طریقی , شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی , دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
 21. شایسته امینی , محمودرضا گلزاریان , اسمعیل محمودی , محمدحسین عباسپور فرد , مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی , نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
 22. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , نیما خالدی , مجتبی ممرآبادی , امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی , دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
 23. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 24. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 25. محمودرضا گلزاریان , Use of the image processing technique to determine the physical properties and mechanical damage the date fruit zahedi , International conference on research in science and technology , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
 26. محمدرضا روزگار , محمودرضا گلزاریان , کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
 27. سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , حمیدرضا پوررضا , محمودرضا گلزاریان , بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 28. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
 29. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
 30. مهران صادقی دلوئی , محمودرضا گلزاریان , توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
 31. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , ساخت وارزیابی حسگر القای الکترومغناطیسی در دو حالت افقی و عمودی به منظور بررسی اندازه­گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲
 32. حسن صدرنیا , عباسعلی طوسی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 33. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 34. سجاد قاسمی پوردریاکناری , محمودرضا گلزاریان , مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 35. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن , همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
 36. نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه صادقی , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 37. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , بررسی ماندگاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی با استفاده از آزمون های غیر مخرب , اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
 38. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 39. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 40. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 41. محمودرضا گلزاریان , فاطمه صادقی , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 42. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 43. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 44. محمودرضا گلزاریان , مهران صادقی دلوئی , سجاد مهنان , طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 45. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 46. فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 47. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 48. حامد سیگاری , محمد طبسی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 49. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 50. حامد بخشی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , الگوریتم بینایی رایانه ای برای ردیف کردن گل زعفران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹